Aprendre Musica
Activitats i jocs per aprendre i practicar el llenguatge musical
Español
English

PRESENTACIÓ

Aprendre Música és una col·lecció d'activitats i jocs per a l'aprenentatge del llenguatge musical creades per Octavi Soler, professor de música de primària de la Comunitat Valenciana. Estàn dirigides a l'ensenyament primari, però són també útils en Escoles de Música i cursos preparatoris de conservatoris. Es poden utilitzar en aules d'informàtica, aules de música provistes de dispositius digitals, com ara ordinadors, tablets, smartphones, pissarres digitals, etc, i en els propis hogars, per a reforçar els continguts de música impartits en els centres d'estudis.

NIVELLS DE DIFICULTAT

nivel1 Fàcil: ritmes senzills, treball amb dues o tres notes, frases curtes, conceptes molt bàsics...
nivel2 Intermedi / fàcil: ritmes senzills, treball amb quatre o cinc notes, conceptes elementals...
nivel3 Intermedi : ritmes bàsics, treball amb sis o set notes, conceptes mes avançats...
nivel4 Avançat 1: ritmes més complexes, treball en ámbit de octava o més ampli, exercicis amb fragments de major duració...
nivel5 Avançat 2: tot tipus de ritmes, notes alterades, cançons amb tems ràpids, conceptes avançats...

ENVIA'NS UN COMENTARI!

Temporalment desactivat